Diensten - Sponsoring

Sponsorbeleid
Met onze kennis en expertise willen we primair onze klanten ondersteunen en stimuleren. Maar ook andere maatschappelijke doelen helpen bij het bereiken van goede prestaties. Doelstelling die Muziek Meibergen Deventer hieraan stelt is om een waardevolle en verantwoordelijke bijdrage aan de samenleving te leveren.
Uitsluitend verzoeken die aan alle onderstaande criteria voldoen worden in behandeling genomen.

  • De sponsoring moet verbonden zijn aan de 3 sponsorgebieden waarop Muziek Meibergen Deventer zich richt: Cultuur, Educatief en Maatschappelijk Verantwoord.
  • Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Muziek Meibergen Deventer: flair, lef, professioneel, ondernemend en inspirerend.
  • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 3 weken van te voren).
  • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
  • Muziek Meibergen Deventer sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
  • Muziek Meibergen Deventer sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
  • Muziek Meibergen Deventer sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
  • Muziek Meibergen Deventer sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.


Sponsoraanvraag
Hoe vraag ik sponsoring aan?

Aanvragen voor sponsoring kan op een heel eenvoudige manier worden aangevraagd en wordt uitsluitend via de mail in behandeling genomen. Voor aanvragen kun je contact opnemen via deze link.

Muziek Meibergen Deventer BV © 2019